Парти украса - Топка /хартия/

На склад
Кат. №
54470-SET-G
Парти украса - Топка /хартия/.
Размер на украсата /сглобена/ - Ф 10 см.
Цената е за 1 брой.

Този уеб-сайт е предназначен за Вас търговци, Вие, които притежавате поне един от долу-посочените статуси:

1. Притежавате действащ търговски обект за търговия с детски и подаръчни стоки, стоки за дома, цветарски пособия и декорации и/или други сходни дейности.

2. Извършвате покупка с цел препродажба на горепосочените стоки.

3. Притежавате електронен магазин и извършвате електронна търговия с горепосочените видове продукти.

Ако сте такъв и желаете да получите достъп и повече информация за цените на нашите продукти, то тогава Ви е необходима Регистрация.

Групирани продуктови елементи
Продукт
Парти украса - Топка
Парти украса - Топка
Парти украса - Топка
Парти украса - Топка
Повече информация
Материал Хартия